منتخب هابفا

اگر این نشانه ها را دارید، سکته مغزی در راه است!

0
سکته مغزی Stroke از آن دست بیماری‌هایی است که به یکباره فرد را مبتلا می‌کند و تا بخواهید بجنبید همه چیز تمام شده است تازه...