منتخب هابفا

زنان باردار، هنگام رانندگی این نکات را رعایت کنند

0
زنان باردار، هنگام رانندگی این نکات را رعایت کنند باردار بودن شما، مانعی براي رانندگی کردن یا سفر كردن با ماشین نيست، اما بهتر است...