منتخب هابفا

محاسبه اضافه وزن و محاسبه کمبود وزن

0
محاسبه اضافه وزن و کاهش وزن محاسبه وزن ایده آل روش های متفاوتی دارد یکی از ساده ترین و مؤثرترین روش ها ، استفاده از...