منتخب هابفا

بند آوردن خون در ۱۰ ثانیه

0
خون بر اثر یک جراحت کوچک بیرون می‌آید و نمی‌توان به سادگی آن را بند آورد. این اتفاق باعث ایجاد ترس و وحشت برای...