مهمترین دلایل سرد شدن مردان در رابطه جـنـسـی و یا خیانت که خانم ها باید بدانند

6420

در آغاز یک رابطه ، غالباً زوجها هر وقت که فرصت پیدا کنند رابطه جـنـسـی را تجربه می نمایند . بعدها ، هنگامی که تمرکز به روی انجام کارهای خانه می کنند ویا خسته از محل کار بر می گردند ، به طور طبیعی رابطه جنسی کمتر می شود . سپس با آمدن بچه یا بچه ها ، آنها مجبور هستند که برای رابطه جنسی شان برنامه زمانی خاصی داشته باشند و یا منتظر به وجود آمدن فرصت شوند

graphicstock.com

پا پیش گذاشتن برای رابطه جنسی زمانی که از طرف مرد شروع می شود و هر بار که مرد برای شروع رابطه قدمی بر می دارد و سپس طرد می شود ،کمی بیشتر آسیب می بیند و بخشی از “خود ” او ، جریحه دار می شود . بعد از این بارها و بارها طرد و فرسوده شد ، در پا پیش گذاشتن برای رابطه جنسی تردید کرده و از آن اکراه می کند ، تا جایی که ممکن است تمایل به داشتن رابطه جنسی با همسرش را از دست بدهد

همچنین رفته رفته ممکن است به زنان دیگری که او را طرد نمی کنند متمایل شده و یا اینکه ممکن است فقط علاقه اش به رابطه جنسی را از دست بدهد .اگر مرد به طرف زنان دیگر جذب شود ، و همین باعث ایجاد رابطه های دیگری در زندگی شوهرتان شود و زمینه خیانت شوهرتان را فراهم کند .

- Advertisement -

خانم ها مراقب باشند ، اینچنین پاسخ های کاملاً شایعی از طرف زن ، که غالباً نا آگاهانه ارائه می شود ، می تواند احساس طرد شدگی را در مرد به وجود آورد : 

 • ” من الان نمی توانم ، بایستی شام درست کنم ”
 • ” من الان نمی توانم ، باید به کسی زنگ بزنم ”
 • ” من نمی توانم ، باید بروم خرید .”
 • ” من وقت ندارم ”
 • ” من نمی توانم ، الان خیلی کارها دارم که باید انجام دهم .”
 • “من الان حوصله ندارم ”
 • ” الان وقت واقعاً وقت خوبی نیست .”
 • ” من سردرد دارم ”
 • ” من الان نمی توانم به سـکـس فکر کنم ”
 • ” من خسته و کوفته ام و حوصله ندارم باشد یه وقت دیگه ”

هر بار که این اتفاق می افتد و پیش قدم شدن برای رابطه جنسی اتفاق می افتد  ، مرد تلاش خواهد کرد که وضعیت را درک کند ؛ ولی در سطح ابتدایی ، عاطفی و هیجانی تر ، او برای آن که طرد شدگی را احساس نکند ، سخت تر و سخت تر می شود و بیشتر اوقات ممکن است آغاز کردن رابطه جنسی را متوقف نماید . شاید او هنوز رابطه جنسی بخواهد ولی بعد از آن ناکامی های مکرر ، او عقب خواهد کشید و منتظر علامت یا نشانه هایی کاملاً واضح از جانب همسرش ، مبنی بر اینکه : ” او حوصله ســکس را دارد ” ، خواهد بود .

در مواقعی که به نظر می رسد زن برای داشتن رابطه جنسی سر حال است ، شاید همسر او مدت زمان بسیار زیادی را صرف مطمئن شدن از آن کند و از خودش بپرسد : ” آیا الان زمان خوبی برای سـکس هست ؟ اگر چه مرد ممکن است به صورت آگاهانه به آن پی نبرد ، ولی هر بار که او برای داشتن رابطه جنسی سر حال است و از آغاز کردن آن عقب نشینی می کند ، احساس طرد شدگی اش بیشتر و بیشتر می شود

دلایل متفاوتی وجود دارند که نشان می دهند طرد شدگی جنسی یکی از حساس ترین و آسیب پذیر ترین موضوع ها برای مردان است . از نظر بیولوژیکی و هورمونی ، مردان بیشتر از زنان برای داشتن رابطه جنسی تحریک می شوند و به صورت فطری ذهن مردان اغلب اوقات جایی را برای آن دارد ؛ و چون یک مرد بیشتر از یک زن آن را می خواهد ، در مواقعی هم که به آن دست نمی یابد بیشتر احساس طرد شدگی می کند

2 نظرات

 1. مرد اګر در سکس افرات کند عقل وحافضه ان ضعیف میشود چراکه هر غذا یا میوجات که میخورم یک انرژی از ان ګرفته میشو در مردان این انرژی اول ضروته پوره کردن شهوت را به عده دارد ضرورت شهوت که پوره شود باز انرژی را به دیګر اعزای بدن تقسیم میکند اګر مرد افرات کند هر روز سکس.را انجام بیته دیکر عضله وجود نا توان میماند بیله اخیر پیری سفیدی موی کمزوری دید چشم کمزوری عصاب وه کمردردی زانو دردی کمزوری وستغان پیدا میشود

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید