بلای آب سرد برای معده روزه داران!

736
graphicstock.com
graphicstock.com

این مطلب را “مراد توپ باش” استاد بخش سلامت عمومی دانشکده دکتری دانشگاه “کارادنیز فناوری” در ایالت “ترابوزان” ترکیه واقع در شمال این کشور بیان کرد.

وی بر ضرورت نوشیدن حساب شده مایعات و خوردن غذا هنگام افطار به خاطر طول مدت روزه، افزایش دما و کوتاهی مدت تغذیه تاکید کرد.
توپ باش با هشدار نسبت به نوشیدن سریع آب سرد پس از افطار گفت که این اقدام می تواند به تشنج معده منجر شود که پیامدهای بسیار خطرناکی برای بدن خواهد داشت.
وی افزود: بدن نباید مدت زیادی بدون آب بماند، لذا به خاطر افزایش تعرق در روزهای گرم نسبت به روزهای عادی باید این کمبود در مدت زمان میان افطار و سحری جبران شود.
این دکتر یادآور شد که هر شخص باید روزانه حداقل دو و نیم لیتر آب بنوشد، چراکه بدن روزه دار با توجه به طول مدت روزه و افزایش دما، مقدار زیادی از املاح خود را با تعرق از دست داده که باید با نوشیدن مقدار کافی آب و همچنین آب میوه طبیعی، دوغ و شیر جبران شود.
وی خواستار باز کردن روزه با پیش غذای سبک شد و گفت: می توان غذای اصلی را پس از گذشت 5 تا 10 دقیقفه تناول نمود.
مراد همچنین تاکید کرد که چای باید یک تا دو ساعت پس از افطار نوشیده شده و در نوشیدن آن زیاده روی نشود.

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید