شستن کلیه ها با سبزی جعفری

1392
graphicstock.com
graphicstock.com

شستن کلیه ها با سبزی جعفری
کلیه ها اعضایی هستند که در طول زندگی ما مشغول خارج کردن سموم واملاح زاید از بدن ما


میباشند ولی بعضی از این فضولات در انها ته نشین شده وباعث ضعف وبیماری انها میشوند

لذا شستشوی انها بسیار اهمیت دارد

به راحتی میتوان انها را تمیز کرده وتقویت نمود

- Advertisement -

لازم نیست برای این کار زیر دستگاه خاصی بروید یا از داروی خاصی استفاده کنید بلکه طبیعت

بهترین کمک را به ما میکند با راهی بسیار ارزان واسان

برای این کار کمی از سبزی جعفری را خرد کنید ومقداری به ان اب اضافه کرده و10 دقیقه بگذارید

روی حرارت بماند سپس اجازه دهید سرد شده وان را در یخچال قرار دهید وهر روز صبح ناشتا

یک لیوان از ان را بخورید

پس از چند روز خود از اموری که از شما خارج میشود تعجب خواهید کرد وارامش را احساس
خواهید نمود

جعفری از دیر باز بهترین وقویترین پاک کننده کلیه بوده است

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید