اس ام اس فلسفی و زیبا

454
graphicstock.com
graphicstock.com

شاید چشم های ما نیاز داشته باشند که گاهی با اشک های مان شسته شوند

تا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف تری ببینیم . . .

*********************

- Advertisement -

طولانی ترین فاصله در دنیا

فاصله ی ۲۰ سانتی از سر تا قلب است

*********************

همیشه یکی هست که هُلت بده

چه نشسته باشی روی تاب

چه ایستاده باشی لب پرتگاه

*********************

بیشتر کارهای مهم در دنیا به وسیله مردمی انجام گرفته است

که از تلاش خود آن هنگام که هیچ امید دیگری به نظر نمی رسید ، دست برنداشته اند . . .

(دیل کارنگی)

*********************

پیوند عشق حقیقی حتی با مرگ گسیخته نمیشود ،

چه رسد به دوری . . .

(فرانسوا ولتر)

*********************

تنها کسی که با من درست رفتار می‌کند

خیاطم است که هر بار که مرا می‌بیند ، اندازه‌های جدیدم را می‌گیرد

بقیه به همان اندازه قبلی چسبیده‌اند و توقع دارند من خودم را با آنها جور کنم . . .

(جورج برنارد شاو)

*********************

چه بسیار انسان ها دیدم تنشان لباس نبود

و چه بسیار لباس ها دیدم که انسانی درونش نبود . . .

*********************

خطرناکترین دوست ما عزیزترین دوست ماست

زیرا رازهای ما با اوست . . .

*********************

آنکه ثروت خود را باخت ، زیاد باخته است

ولی آنکه شهامت خود را باخت پاک باخته است . .

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید